Dogodek

42. redna seja Sveta za radiodifuzijo bo v četrtek, 22. oktobra 2020.

Predlagani dnevni red seje:

  1. Določitev dnevnega reda – predlog v sprejem
  2. Potrditev zapisnika 41. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  3. Predlog pogojev in meril za javni razpis za podelitev petih (5) pravic razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Zahod R2 in petih (5) pravic razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Vzhod R2 – v soglasje
  4. Splošni akt o razvrščanju programov v javnih digitalnih televizijskih omrežjih – obravnava
  5. Letno poročilo Sveta za radiodifuzijo za obdobje 2019/2020 - obravnava
  6. Razno

 

Celoten sklic je dostopen TUKAJ.

Prijava na sejo ni možna. Javnost bo o poteku seje obveščena na običajen način.