Dogodek

43. redna seja Sveta za radiodifuzijo bo v četrtek, 19. novembra 2020.

Predlagani dnevni red seje:

  1. Določitev dnevnega reda – predlog v sprejem
  2. Potrditev zapisnika 42. redne seje – predlog v sprejem
  3. Potrditev dopolnjenih zapisnikov 35. redne in 40. redne seje Sveta – predloga v sprejem
  4. Vloga za pridobitev statusa lokalnega radijskega programa posebnega pomena za radijski progam Radio Prlek – v predhodno mnenje
  5. Letno poročilo Sveta za radiodifuzijo za obdobje 2019/2020 - obravnava
  6. Razno

Sklic seje lahko najdete na tej povezavi.

Udeležba zainteresirane javnosti na seji predvidoma ne bo mogoča. Za več informacij spremljajte to spletno mesto.