Dogodek

44. redna seja Sveta za radiodifuzijo bo v četrtek, 17. decembra 2020.

Predlagani dnevni red seje:

  1. Določitev dnevnega reda 44. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  2. Potrditev zapisnika 43. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  3. Vlogi družb Finkram d.o.o. in Mandarina d.o.o. za pridobitev več kot dvajset odstotkov lastninskega ali upravljavskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja radijskega programa Radio Rogla, družbi Radio Rogla, d.o.o. – v predhodno mnenje
  4. Vloga družbe Nestko d.o.o. za pridobitev dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti za televizijski program TV Kolut – v predhodno mnenje
  5. Vloga društva medijskih delavcev Moment za prenos dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti za televizijski program GeaTV Plus – v predhodno mnenje
  6. Vloga družbe Koloseum GmbH za pridobitev več kot dvajset odstotkov lastninskega ali upravljavskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja televizijskih programov Arena Sport 1, Arena Sport 2, Arena Sport 3, Arena Sport 4 in Arena eSport, družbi Arena Sport d.o.o. – v predhodno mnenje
  7. Razno

 

Sklic seje lahko najdete na tej povezavi.

Udeležba zainteresirane javnosti na seji predvidoma ne bo mogoča. Javnost bo o poteku seje in sprejetih sklepih seznanjena na običajen način.