Dogodek

45. redna seja Sveta za radiodifuzijo bo v četrtek, 28. januarja 2021.

Predlagani dnevni red seje:

  1. Določitev dnevnega reda 45. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  2. Potrditev zapisnika 44. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  3. Predlog pogojev in meril za izbiro ponudb na javnem razpisu za dodelitev radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo - splošni 2021/1 – v predhodno mnenje
  4. Vloga družbe B.&B. Belna d.o.o. za prenos dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti za radijski program Radio Pohorje – v predhodno mnenje
  5. Predlog Strategije razvoja radijskih in televizijskih programov v okviru pristojnosti Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije v obdobju med 2021 in 2025 (v javni obravnavi) – obravnava
  6. Seznam pomembnejših dogodkov za televizijski prenos - obravnava
  7. Letno poročilo Sveta za obdobje 2019/2020 – obravnava
  8. Razno

 

Sklic seje lahko najdete na tej povezavi.

Udeležba zainteresirane javnosti na seji predvidoma ne bo mogoča. Javnost bo o poteku seje in sprejetih sklepih seznanjena na običajen način.