Dogodek

46. redna seja Sveta za radiodifuzijo bo v četrtek, 25. februarja 2021.

Predlagani dnevni red seje:

  1. Določitev dnevnega reda 46. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  2. Potrditev zapisnika 45. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  3. Predlog strategije razvoja radijskih in televizijskih programov v okviru pristojnosti Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije v obdobju med 2021 in 2025 – v soglasje
  4. Razno

 

Sklic seje lahko najdete na tej povezavi.

Udeležba zainteresirane javnosti na seji ne bo mogoča. Javnost bo o poteku seje in sprejetih sklepih seznanjena na običajen način.