Dogodek

47. redna seja Sveta za radiodifuzijo bo v četrtek, 18. marca 2021.

Predlagani dnevni red seje:

  1. Določitev dnevnega reda 47. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  2. Potrditev zapisnika 46. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  3. Pobude in vprašanja zainteresirane javnosti - obravnava
  4. Dopolnilni predlogi Sveta k Strategiji razvoja radijskih in televizijskih programov v okviru pristojnosti Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije v obdobju med 2021 in 2025 – obravnava
  5. Vloga družbe Ovčina d.o.o. za pridobitev več kot dvajset odstotkov lastninskega ali upravljavskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja televizijskega programa TV 8, družbi TV 8 d.o.o. – v predhodno mnenje
  6. Vloga družbe NTV24.si d.d. za pridobitev dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti za televizijski program 1. Nova24TV – v predhodno mnenje
  7. Vloga družbe Radio Pro 1 d.o.o. za prenos dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti za radijski program Radio 1 Krvavec; ENA KR – v predhodno mnenje
  8. Vloga družbe SK Media d.o.o. za pridobitev več kot dvajset odstotkov lastninskega ali upravljavskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja radijskega programa Radio Pohorje, družbi Radio Pohorje d.o.o. – v predhodno mnenje
  9. Vloge družbe Radio Center d.o.o. za pridobitev dovoljenj za izvajanje radijske dejavnosti za radijske programe Center 7, Center 8, Center 9, Center 10 in Center 11 – v predhodno mnenje
  10. Razno

 

Sklic seje lahko najdete na tej povezavi.

Udeležba zainteresirane javnosti na seji ne bo mogoča. Javnost bo o poteku seje in sprejetih sklepih seznanjena na običajen način.