Dogodek

48. redna seja Sveta za radiodifuzijo bo v četrtek, 22. aprila 2021.

Predlagani dnevni red seje:

 1. Določitev dnevnega reda 48. redne seje Sveta – predlog v sprejem
 2. Potrditev zapisnika 47. redne seje Sveta – predlog v sprejem
 3. Pobude in vprašanja zainteresirane javnosti - obravnava
 4. Vprašanje davčne regulacije tujih medijskih ponudnikov – obravnava
 5. Vloga družbe SK MEDIA d.o.o. za pridobitev več kot dvajset odstotkov lastninskega ali upravljavskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja radijskega programa Radio Pohorje, družbi RADIO POHORJE d.o.o. – v predhodno mnenje
 6. Vloge družbe PRIME TIME ENTERPRISE d.o.o. za pridobitev dovoljenj za izvajanje televizijske dejavnosti za televizijske programe ADRIA, MUSIC TELEVISION; FOLX 3; FOLX EKSTRA; FOLX MUSIC TELEVISION, EUROPA; FOLX MUSIC TELEVISION, POLSKA; FOLX PLUS; ONE MUSIC TELEVISON, ADRIA; ONE, MUSIC TELEVISION in ZWEI, MUSIC TELEVISION – v predhodno mnenje
 7. Vloge družbe ROCK RADIO, d.o.o. za pridobitev dovoljenj za izvajanje radijske dejavnosti za radijske programe Rock 2, Rock 3, Rock 4, Rock 5 in Rock 6 – v predhodno mnenje
 8. Predlog pogojev in meril za javni razpis za podelitev petih (5) pravic razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Zahod R2 in petih (5) pravic razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Vzhod R2 – v soglasje
 9. Odvzem statusa lokalnega programa posebnega pomena za televizijski program ETV HD - v predhodno mnenje
 10. Odvzem statusa lokalnega programa posebnega pomena za televizijski program VAŠA TELEVIZIJA (VTV) - v predhodno mnenje
 11. Vlogi družbe VISUAL RADIO d.o.o. za pridobitev dovoljenj za izvajanje televizijske dejavnosti za televizijska programa R1 TV in Domača glasbena TV – v predhodno mnenje
 12. Razno

 

Sklic seje lahko najdete na tej povezavi.

Udeležba zainteresirane javnosti na seji ne bo mogoča. Javnost bo o poteku seje in sprejetih sklepih seznanjena na običajen način.