Dogodek

49. redna seja Sveta za radiodifuzijo bo v četrtek, 20. maja 2021.

Predlagani dnevni red:

  1. Določitev dnevnega reda 49. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  2. Potrditev zapisnika 48. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  3. Prijave kršitev v televizijskih programih - obravnava
  4. Vprašanje davčne regulacije tujih medijskih ponudnikov – obravnava
  5. Poročilo komisije o pregledu in oceni ponudb, prispelih na javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo – splošni 2021/1 – obravnava
  6. Razno

Sklic seje lahko najdete na tej povezavi.

Udeležba zainteresirane javnosti na seji ne bo mogoča. Javnost bo o poteku seje in sprejetih sklepih seznanjena na običajen način.