Dogodek

50. redna seja Sveta za radiodifuzijo bo v četrtek, 17. 6. 2021, ob 16. uri, na sedežu Sveta, v prostorih Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS, Stegne 7, v Ljubljani (II. nadstropje, velika sejna soba).

Predlagani dnevni red seje:

  1. Določitev dnevnega reda 50. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  2. Potrditev zapisnika 49. redne seje Sveta in dopolnjenega zapisnika 42. redne seje Sveta – predloga v sprejem
  3. Delovna skupina Sveta za področje radia - obravnava
  4. Vprašanje davčne regulacije tujih medijskih ponudnikov – obravnava
  5. Ustreznost merila kadrovska usposobljenost za oddajanje radijskega programa na javnem razpisu za dodelitev radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo – splošni 2021/1 – obravnava
  6. Poročilo komisije o pregledu in oceni ponudb, prispelih na javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo – splošni 2021/1 – obravnava
  7. Razno

Celoten sklic je dostopen TUKAJ.

Zainteresirane nevabljene osebe obveščamo, da je glede na trenutno epidemiološko situacijo na seji možna samo omejena navzočnost predstavnikov zainteresirane javnosti. Glede na obravnavane teme je lahko na seji prisoten največ en predstavnik kateregakoli ponudnika na javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo – splošni 2021/1. Zainteresirane nevabljene osebe, ki ta pogoj izpolnjujejo, se seje lahko udeležijo po predhodni najavi najkasneje do vključno 16. junija 2021, na elektronski naslov srdf.box@akos-rs.si. Udeležba je možna za osebe, ki najkasneje do 17. junija 2021 do 12. ure prejmejo potrdilno povratno elektronsko obvestilo. Zainteresirane nevabljene osebe, prisotne na seji, ne morejo sodelovati pri razpravi, razen če so izrecno vabljene k besedi s strani Sveta.