Dogodek

51. redna seja Sveta za radiodifuzijo bo v četrtek, 15. 7. 2021, ob 16. uri, na sedežu Sveta, v prostorih Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS, Stegne 7, v Ljubljani (II. nadstropje, velika sejna soba).

Predlagani dnevni red seje:

  1. Določitev dnevnega reda 51. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  2. Potrditev zapisnika 50. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  3. Pobude in vprašanja zainteresirane javnosti - obravnava
  4. Vloga družbe SK Media d.o.o. za pridobitev več kot dvajset odstotkov lastninskega ali upravljavskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja radijskega programa Radio Pohorje, družbi Radio Pohorje d.o.o. – v predhodno mnenje
  5. Vprašanje davčne regulacije tujih medijskih ponudnikov – obravnava
  6. Razno

Celoten sklic je dostopen TUKAJ.

Zainteresirane nevabljene osebe se seje lahko udeležijo samo po predhodni najavi najkasneje do vključno 14. julija 2021, na elektronski naslov srdf.box@akos-rs.si. Udeležba je možna za osebe, ki najkasneje do 15. julija 2021 do 12. ure prejmejo potrdilno povratno elektronsko obvestilo. Svet si glede na aktualno epidemiološko situacijo in skupno število prijav pridržuje pravico omejiti navzočnost predstavnikov zainteresirane javnosti na sami seji, pri čemer bodo v primeru omejenega števila mest prednost pri udeležbi imeli predstavniki oseb, ki jih zadeva vsebinska obravnava pri posamezni točki dnevnega reda (po en predstavnik na posamezno osebo) oziroma prej prijavljeni. Osebe, ki se bodo prijavile, vendar njihova udeležba na seji ne bo mogoča, bodo pred sejo o tem izrecno obveščene preko elektronske pošte.