Dogodek

52. redna seja Sveta za radiodifuzijo bo v torek, 31. 8. 2021, ob 16. uri, na sedežu Sveta, v prostorih Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS, Stegne 7, v Ljubljani (II. nadstropje, velika sejna soba).

Predlagani dnevni red seje:

  1. Določitev dnevnega reda 52. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  2. Potrditev zapisnika 51. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  3. Vloga družbe SK Media d.o.o. za pridobitev več kot dvajset odstotkov lastninskega ali upravljavskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja radijskega programa Radio Pohorje, družbi Radio Pohorje d.o.o. – v predhodno mnenje
  4. Pojav slabih praks v zvezi z javnim razpisom za dodelitev radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo – splošni 2021/1 – obravnava
  5. Razno
     

Celoten sklic je dostopen TUKAJ.

Zainteresirane nevabljene osebe se seje lahko udeležijo samo po predhodni najavi najkasneje do vključno 30. avgusta 2021, na elektronski naslov srdf.box@akos-rs.si. Udeležba je možna izključno za osebe, ki najkasneje do 31. avgusta 2021 do 12. ure prejmejo potrdilno povratno elektronsko obvestilo. Svet si glede na aktualno epidemiološko situacijo in skupno število prijav pridržuje pravico naknadno deloma ali v celoti omejiti navzočnost predstavnikov zainteresirane javnosti na sami seji, pri čemer bodo v primeru omejenega števila mest prednost pri udeležbi imeli predstavniki oseb, ki jih zadeva vsebinska obravnava pri posamezni točki dnevnega reda (po en predstavnik na posamezno osebo) oziroma prej prijavljeni. Osebe, ki se bodo prijavile, vendar njihova udeležba na seji ne bo mogoča, bodo pred sejo o tem izrecno obveščene preko elektronske pošte. Zainteresirane nevabljene osebe, prisotne na seji, ne morejo sodelovati pri razpravi, razen če so izrecno vabljene k besedi s strani Sveta.