Dogodek

53. redna seja Sveta za radiodifuzijo bo v četrtek, 30. 9. 2021, ob 16. uri, na sedežu Sveta, v prostorih Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS, Stegne 7, v Ljubljani (II. nadstropje, velika sejna soba).

Predlagani dnevni red seje bo na tem mestu dostopen po 21. 9. 2021, ko bo znan tudi način izvedbe seje, pogoji za udeležbo in ostale informacije.