Dogodek

53. redna seja Sveta za radiodifuzijo bo v četrtek, 30. 9. 2021, ob 16. uri.

Predlagani dnevni red seje:

  1. Določitev dnevnega reda 53. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  2. Potrditev zapisnika 52. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  3. Poročilo komisije o pregledu in oceni ponudb, prispelih na javni razpis za podelitev petih (5) pravic razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Zahod R2 in petih (5) pravic razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Vzhod R2 – obravnava
  4. Vprašanje davčne regulacije tujih medijskih ponudnikov – obravnava
  5. Razno

Celoten sklic je dostopen TUKAJ.

Način oziroma kraj izvedbe seje bosta določena in objavljena naknadno, tudi ob upoštevanju aktualnih epidemioloških razmer. 

Zainteresirane nevabljene osebe lahko interes za udeležbo izrazijo s predhodno najavo najkasneje do vključno do torka, 28. septembra 2021, na elektronski naslov srdf.box@akos-rs.si. Najavljene osebe bodo 29. septembra preko elektronske pošte obveščene, ali se seje lahko udeležijo ter pod kakšnimi pogoji. Svet si pri tem pridržuje pravico deloma ali v celoti omejiti navzočnost predstavnikov zainteresirane javnosti na sami seji, ter določiti morebitne prednostne kriterije za udeležbo. Zainteresirane nevabljene osebe, prisotne na seji, ne morejo sodelovati pri razpravi, razen če so izrecno vabljene k besedi s strani Sveta.