Dogodek

54. redna seja Sveta za radiodifuzijo bo v četrtek, 21. 10. 2021, ob 16. uri.

Predlagani dnevni red seje:

  1. Določitev dnevnega reda 54. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  2. Potrditev zapisnika 53. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  3. Poročilo komisije o pregledu in oceni ponudb, prispelih na javni razpis za podelitev petih (5) pravic razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Zahod R2 in petih (5) pravic razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Vzhod R2 – obravnava
  4. Vprašanje davčne regulacije tujih medijskih ponudnikov – obravnava
  5. Razno

Celoten sklic je dostopen TUKAJ.

Zainteresirane nevabljene osebe obveščamo, da udeležba predstavnikov javnosti na seji ne bo možna. Javnost bo o poteku seje in sprejetih sklepih seznanjena na običajen način.