Dogodek

55. redna seja Sveta za radiodifuzijo bo v četrtek, 25. 11. 2021, ob 16. uri, v obliki videokonference.

Predlagani dnevni red seje:

  1. Določitev dnevnega reda 55. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  2. Potrditev zapisnika 54. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  3. Javni razpis za podelitev petih (5) pravic razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Zahod R2 in petih (5) pravic razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Vzhod R2 – obravnava
  4. Predlog pogojev in meril za javni razpis za podelitev šestih pravic razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Ljubljane – v soglasje
  5. Vloga družbe NOVICE, d.o.o. za pridobitev več kot dvajset odstotkov lastninskega ali upravljavskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja radijskega programa Radio Gorenc, družbi RADIO GORENC d.o.o. – v predhodno mnenje
  6. Razno

Celoten sklic je dostopen TUKAJ.

Zainteresirane nevabljene osebe obveščamo, da udeležba predstavnikov javnosti na seji ne bo možna. Javnost bo o poteku seje in sprejetih sklepih seznanjena na običajen način.