Dogodek

56. redna seja Sveta za radiodifuzijo bo v sredo, 15. 12. 2021, ob 17. uri. 

Predlagani dnevni red seje:

  1. Določitev dnevnega reda 56. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  2. Potrditev zapisnika 55. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  3. Prijava kršitve v zvezi s televizijskimi programi – obravnava
  4. Vloge družbe Alteka d.o.o. za pridobitev dovoljenj za izvajanje televizijske dejavnosti za televizijske programe Balkan Erotic, Extreme, Hot Pleasure in Vroči XXL – v predhodno mnenje
  5. Letno poročilo Sveta za obdobje 2020/2021 – obravnava
  6. Razno

Celoten sklic je dostopen TUKAJ.

Zainteresirane nevabljene osebe obveščamo, da udeležba predstavnikov javnosti na seji zaradi epidemioloških razmer ne bo mogoča. Javnost bo o poteku seje in sprejetih sklepih seznanjena na običajen način.