Dogodek

57. redna seja Sveta za radiodifuzijo bo v četrtek, 20. 1. 2022, ob 16. uri.

Predlagani dnevi red seje:

  1. Določitev dnevnega reda 57. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  2. Potrditev zapisnikov 56. redne seje in 5. izredne seje Sveta – predlog v sprejem
  3. Prijava kršitve v zvezi s televizijskimi programi – obravnava
  4. Vloga družbe RADIO ROGLA, d.o.o. za pridobitev statusa lokalnega radijskega programa posebnega pomena za radijski progam Radio Rogla – v predhodno mnenje
  5. Vloga društva KLUB RADIO TERMINAL za pridobitev dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti za radijski program Radio Terminal – v predhodno mnenje
  6. Vloga družbe PINK SI d.o.o. za prenos dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti za televizijski program Pink SI – v predhodno mnenje
  7. Razno

 

Celoten sklic je dostopen TUKAJ.

SPREMEMBA: Ne glede na navedbo v sklicu bo zaradi epidemioloških razmer seja potekala v obliki videokonference.

Zainteresirane nevabljene osebe obveščamo, da udeležba predstavnikov javnosti na seji ne bo mogoča. Javnost bo o poteku seje in sprejetih sklepih seznanjena na običajen način.