Dogodek

59. redna seja Sveta za radiodifuzijo bo v četrtek, 24. 3. 2022, ob 16. uri.

Predlagani dnevni red:

  1. Določitev dnevnega reda 59. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  2. Potrditev zapisnika 58. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  3. Pobude in vprašanja zainteresirane javnosti – obravnava
  4. Vprašanje enakovrednosti davčne obravnave domačih in tujih ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev – obravnava
  5. Seznam pomembnejših dogodkov za televizijski prenos – obravnava
  6. Odvzem statusa lokalnega programa posebnega pomena izdajateljicama radijskih programov Alpski val in Radio Odmev in odvzem statusa regionalne mreže regionalnih radijskih programov posebnega pomena izdajateljicama Regionalne radijske mreže Primorski val - v predhodno mnenje
  7. Letno poročilo Sveta za obdobje 2021/2022 – obravnava
  8. Razno

Celoten sklic je dostopen TUKAJ.

Zainteresirane nevabljene osebe lahko interes za udeležbo izrazijo s predhodno najavo najkasneje do vključno do torka, 22. marca 2022, na elektronski naslov srdf.box@akos-rs.si. Najavljene osebe bodo 23. marca preko elektronske pošte obveščene, ali se seje lahko udeležijo ter pod kakšnimi pogoji. Svet si pri tem pridržuje pravico deloma ali v celoti omejiti navzočnost predstavnikov zainteresirane javnosti na sami seji, ter določiti morebitne prednostne kriterije za udeležbo (prednost bodo predvidoma dobile osebe, ki jih vsebinska obravnava pri posamezni točki dnevnega reda neposredno zadeva). Zainteresirane nevabljene osebe, prisotne na seji, ne morejo sodelovati pri razpravi, razen če so izrecno vabljene k besedi s strani Sveta.