Dogodek

6. redna seja Sveta za radiodifuzijo bo v torek, 25. 10. 2022, ob 16. uri.


Predlagani dnevni red:

  1. Določitev dnevnega reda 6. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  2. Potrditev zapisnika 5. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  3. Poročilo komisije o pregledu ponudbe, prispele na javni razpis za podelitev treh pravic razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Republike Slovenije - obravnava
  4. Seznam pomembnejših dogodkov za televizijski prenos – obravnava
  5. Razno


Celoten sklic je dostopen TUKAJ. Iz njega so razvidne tudi informacije v zvezi z možnostjo udeležbe.