Dogodek

6. redna seja Sveta za radiodifuzijo se je odvila v četrtek, 26. 10. 2017, ob 16. uri. 

Predlagani dnevni red seje: 

  1. Določitev dnevnega reda – predlog v sprejem
  2. Potrditev Zapisnika 5. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  3. Vprašanja zainteresirane javnosti: -  Prošnja NEXT MEDIA d.o.o. za aktivno pomoč pri izvedbi razdružitve »Time-share« oddajanja ZDRP 107,8 MHz na lokaciji Plešivec.
  4. Javni posvet Sveta za radiodifuzijo z dne 19. 9. 2017 na temo javnega razpisa za podelitev radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo za lokalne radijske programe ter problematike radijskih mrež – obravnava
  5. Seznam pomembnejših dogodkov za televizijski prenos – obravnava
  6. Predlog pogojev in meril za javni razpis za podelitev pravic razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Republike Slovenije preko prizemnega digitalnega radiodifuznega omrežja (ali njegovega dela), ki ni rezervirano za prostodostopne programe – v soglasje
  7. Razno.
     

Celoten sklic lahko najdete TUKAJ.