Dogodek

60. redna seja Sveta za radiodifuzijo se bo odvila v sredo, 20. 4. 2022, ob 16. uri, na sedežu Sveta za radiodifuzijo, Stegne 7, Ljubljana.

Predlagani dnevni red:

 1. Določitev dnevnega reda 60. redne seje Sveta – predlog v sprejem
 2. Potrditev zapisnika 59. redne seje Sveta – predlog v sprejem
 3. Vprašanje enakovrednosti davčne obravnave domačih in tujih ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev – obravnava
 4. Vloga zavoda KIC Notranjske za pridobitev dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti za televizijski program KICTV – v predhodno mnenje
 5. Predlog pogojev in meril za javni razpis za podelitev petih (5) pravic razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Zahod R2 in petih (5) pravic razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Vzhod R2 – v soglasje
 6. Predlog pogojev in meril za izbiro ponudb na javnem razpisu za dodelitev radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo - splošni 2022/1 – v predhodno mnenje
 7. Poročilo komisije o pregledu in oceni ponudb, prispelih na javni razpis za podelitev šestih pravic razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Ljubljane - obravnava
 8. Letno poročilo Sveta za obdobje 2021/2022 – obravnava
 9. Opravila v zvezi z menjavo sestave Sveta – obravnava
 10. Razno
 11. Potrditev zapisnika 60. redne seje Sveta – predlog v sprejem

 

Celoten sklic je dostopen TUKAJ.

Zainteresirane nevabljene osebe lahko interes za udeležbo izrazijo s predhodno najavo najkasneje do vključno torka, 19. aprila 2022 (do konca dneva) na elektronski naslov srdf.box@akos-rs.si. Najavljene osebe bodo 20. aprila do 12. ure preko elektronske pošte obveščene, ali se seje lahko udeležijo ter pod kakšnimi pogoji. Svet si pri tem pridržuje pravico deloma ali v celoti omejiti navzočnost predstavnikov zainteresirane javnosti na sami seji, ter določiti morebitne prednostne kriterije za udeležbo (prednost bodo predvidoma dobile osebe, ki jih vsebinska obravnava pri posamezni točki dnevnega reda neposredno zadeva). Predvidoma prisotnost predstavnikov zainteresirane javnosti pri točkah od 5. do 7. ne bo mogoča. Zainteresirane nevabljene osebe, prisotne na seji, ne morejo sodelovati pri razpravi, razen če so izrecno vabljene k besedi s strani Sveta.