Dogodek

7. redna seja Sveta za radiodifuzijo bo v torek, 29. 11. 2022, ob 16. uri.


Predlagani dnevni red:

  1. Določitev dnevnega reda 7. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  2. Potrditev zapisnika 6. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  3. Pobude zainteresirane javnosti - obravnava
  4. Vloga pravne osebe RADIO COMPANY d.o.o. za pridobitev več kot dvajset odstotkov lastninskega ali upravljavskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic v premoženju gospodarske družbe RADIO CAPRIS d.o.o., izdajateljice radijskega programa Radio Capris  – v predhodno mnenje
  5. Vloga pravne osebe RADIO COMPANY d.o.o. za pridobitev več kot dvajset odstotkov lastninskega ali upravljavskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic v premoženju gospodarske družbe HIT FM d.o.o., izdajateljice radijskega programa RADIO HIT – v predhodno mnenje
  6. Vloga družbe SÜDKLANG d. o. o. za pridobitev dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti za televizijski program HARMONIKA TV – v predhodno mnenje
  7. Seznam pomembnejših dogodkov za televizijski prenos – obravnava
  8. Vloga fizične osebe za pridobitev več kot dvajset odstotkov lastninskega ali upravljavskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic v premoženju gospodarske družbe RADIO OBALA d.o.o., izdajateljice radijskih programov RADIO ENERGIJA in SUPER RADIO  – v predhodno mnenje
  9. Razno

 

Celoten sklic je dostopen TUKAJ. Iz njega so razvidne tudi informacije v zvezi z možnostjo udeležbe.