Dogodek

7. redna seja Sveta za radiodifuzijo se je odvila v četrtek, 30. novembra 2017, ob 16. uri. 

Predlagani dnevni red seje: 

  1. Določitev dnevnega reda – predlog v sprejem
  2. Potrditev Zapisnika 6. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  3. Javni posvet Sveta za radiodifuzijo z dne 19. 9. 2017 na temo javnega razpisa za podelitev radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo za lokalne radijske programe ter problematike radijskih mrež – predstavitev prvega srečanja delovne skupine za področje radia
  4. Seznam pomembnejših dogodkov za televizijski prenos – obravnava
  5. Vloga RMA INVEST d.o.o. za pridobitev več kot dvajset odstotkov deležev izdajatelja radijskega programa Radio 1 Gorenjska, Radio Belvi d.o.o. – v predhodno mnenje
  6. Vloga za pridobitev več kot dvajset odstotkov deleža izdajatelja televizijskega programa Televizija Slovenj Gradec, Televizija Slovenj Gradec d.o.o. – v predhodno mnenje
  7. Vloga RTV Slovenija za izdajo odločbe za dodelitev radijskih frekvenc za oddajno točko Kranjska Gora na  frekvenci 106,8 MHz – v predhodno mnenje
  8. Razno. 
     

Celoten sklic je dostopen TUKAJ