Dogodek

8. redna seja Sveta za radiodifuzijo se je odvila v četrtek, 21. decembra 2017, ob 16. uri. 

Predlagani dnevni red seje: 

  1. Določitev dnevnega reda – predlog v sprejem
  2. Potrditev Zapisnika 7. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  3. Pobude in vprašanje zainteresirane javnosti: - pobuda za vzpostavitev frekvenc na področju Krajevne skupnosti Podbrdo; - predlog za uvedbo sistema ponovljenih frekvenc; - predlog GIZ SNAVP
  4. Predlogi sklepov z drugega srečanja delovne skupine za področje radia – predlog v sprejem
  5. Seznam pomembnejših dogodkov za televizijski prenos – obravnava
  6. Razno
     

Celoten sklic lahko najdete TUKAJ