Dogodek

9. redna seja Sveta za radiodifuzijo bo v torek, 24. 1. 2023, ob 16. uri.

Predlagani dnevni red seje:

  1. Določitev dnevnega reda 9. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  2. Potrditev zapisnika 8. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  3. Seznam pomembnejših dogodkov za televizijski prenos – obravnava
  4. Odvzem statusa regionalnega programa posebnega pomena izdajateljici televizijskega programa VAŠ KANAL - v predhodno mnenje
  5. Razno

Celoten sklic je dostopen TUKAJ. Iz njega so razvidne tudi informacije v zvezi z možnostjo udeležbe.