Dogodek

Svet za radiodifuzijo sklicuje javni posvet na temo seznama pomembnejših dogodkov za televizijski prenos. Posvet se bo odvil v ponedeljek, 22. 5. 2023 ob 13. uri v veliki dvorani na Ministrstvu za kulturo, na naslovu Maistrova ulica 10, Ljubljana. Sklep Sveta s sklicem je dostopen na tem mestu:
SKLEP SVETA - SKLIC POSVETA

Na posvet so vabljene zainteresirane strani iz tretjega odstavka 34.a člena Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah ter ostali relevantni deležniki na medijskem trgu.

Svet vse zainteresirane deležnike vabi, da svojo udeležbo na posvetu napovedo vnaprej na elektronski naslov: srdf.box@akos-rs.si.

Osnutek seznama pomembnejših dogodkov je Svet za radiodifuzijo objavil dne 29. 3. 2023. Več o tem lahko najdete na naslednji POVEZAVI.